logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til at opføre ny garage på 100 m² på Dyntvej 47, 6310 Broager

Opdateret 16.02.2022

Landzonetilladelse til at opføre en ny garage på 100 m² til erstatning for en garage på 42 m², der nedrives på matr.nr. 391 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Dyntvej 47, 6310 Broager.

Jævnfør § 3, stk. 1 i planloven.