logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre tilbygninger til maskinværksted og butik

Opdateret 31.03.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt at opføre tilbygninger til maskinværksted og butik på ejendommen matr. nr. 316 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Nejsvej 18, 6310 Broager. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.