logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af et shelter

Opdateret 03.10.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et shelter på 8 m2 på ejendommen matr.nr. 272 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 322, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.