logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opsætning af to containere

Opdateret 15.02.2019

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, til opsætning af to containere til oplag i forbindelse med produktionen på ejendommen matr.nr. 309 Havnbjerg ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Kvanløkkevej 1, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.