logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opsætning af en shelter på 10 m²

Opdateret 02.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en shelter på 10 m² på ejendommen matr.nr. 63, Holm, Nordborg, der ligger på Hellesøvej 29, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.