logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte en midlertidig beboelsespavillon

Opdateret 08.04.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en midlertidig beboelses pavillon på 60 m² på ejendommen matr.nr. 65 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Sottrupskov 32, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.