logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg

Opdateret 27.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte lysmaster på ejendommen matr. nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Stonorvej 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.
Der stilles vilkår i afgørelsen.