logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille en beboelsesvogn

Opdateret 13.07.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille en beboelsesvogn på ejendommen matr.nr. 41b Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Sandagervej 34, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.