logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opstilling af containere mv.

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opstille 6 containere til opbevaring af oplag til erhverv samt overdækning på 24 m² på ejendommen matr.nr. 526 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 2a, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.