logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til ridebane og roundpen på Møllevænget 9, 6320 Broager

Opdateret 13.06.2022

Lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til ridebane og roundpen på ejendommen matr.nr. 23a Broager, Skodsbøl, der ligger på Møllevænget 9, 6310 Broager jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.