logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til sø

Opdateret 23.12.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på ca. 800 - 900 m2 på ejendommen matr.nr. 6 Rinkenæs, Rinkenæs, der ligger ved Melskovvej 12, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.