logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at terrænregulere mark med ren jord

Opdateret 10.07.2020

Landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere mark med ren jord på ejendommen matr.nr. 435 og 461 Stevning, Svenstrup, der ligger ved Oksbølvej, 6430 Nordborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.