logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke to byggegrunde

Opdateret 29.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke 2
byggegrunde fra ejendommen matr.nr. 301 Mjels, Oksbøl, der ligger på
Færgevej 55a, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.