logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udstykke en ny matrikel på ca. 6688 m2

Opdateret 25.08.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en
ny matrikel på ca. 6688 m2 fra ejendommen matr. nr. 21 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.