logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til udstykning

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke del af matr.nr. 1124 Nordborg, der ligger Genvejen, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.