logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved Notmark gl. Skole på adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg

Opdateret 21.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, at udvide og renovere P-pladsen, og opførsel af diverse mindre bebyggelse og legeplads ved landsbyernes ”aktivitetshus” i Notmark gl. Skole, på ejendommen matr.nr. 63 Notmark, Ejerlav, Notmark med adressen Notmark 46, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.