logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lokalplan for boligbyggeri på Sønderborg Nordhavn

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 11. september 2013 vedtaget lokalplan nr. 4.2-11 for boligbyggeri på Sønderborg Nordhavn. 

Formålet med lokalplanen er at området udvikles i overensstemmelse med hovedidéerne i Frank Gehrys masterplan og Designguide Sønderborg Nordhavn, samt at der kan opføres bebyggelse til boligformål. 

Der har ingen bemærkninger været i høringsperioden. 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.