logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lovliggørende landzonetilladelse til carport

Opdateret 03.02.2021

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til carport på 33 m² på ejendommen matr.nr. 134 Ragebøl, Dybbøl, der ligger på Gyden 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.