logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg

Opdateret 04.08.2020

Sønderborg Kommune har den 4. august 2020 meddelt miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg, som vil terrænregulere med rent jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41. Terrænreguleringen vil ske på en del af matrikel 3a Lambjerg, Hørup, som ønskes terrænreguleret af driftsmæssige hensyn, da området i dag er dårligt dyrkbart.

Klagefristen er til den 1. september 2020

Aktindsigt:

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.