logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, 6430 Nordborg

Opdateret 26.04.2022

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt afgørelse om Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.