logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

Opdateret 06.05.2021

Sønderborg Kommune har den 6. maj 2021 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om fristforlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse til terrænregulering på en del af matrikel nr. 343 Asserballeskov, Asserballe, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 3. juni 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.