logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Almsted 12, 6440 Augustenborg

Opdateret 18.11.2021

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på adressen Almsted 12, 6440 Augustenborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Den nedrivningsanmeldte bygning har en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen.

Bygningen, der er opført som en aftægt, fremstår med årstallet 1930 på gavltrekantens murværk mod gårdsiden. Bygningen er udført som en tidstypisk aftægt med blanke facader af gule sten, der prydes af gesims, og buestik over vinduer og døre. Bygningens afsluttes med mørk sokkel og rødt saddeltag, hvor bygningsformen, herunder tagfladen karakteriseret af sidefrontkvisten mod syd, der er gennemgående på begge facader. Bygningen fremstår autentisk med tidstypiske deltaljer og oprindelige materialer.

Ejendommen ligger i den vestlige del af landsbyen Almsted og markerer sig ud til gaden i kraft af sin gadenære placering og orientering, der deles af ejendommens stuehus og lade.

Almsted 12 deler matrikel med resten af ejendommen bestående af Almsted 14, hvorpå der findes et stuehus med en bevaringsværdi på 3, en stald med en bevaringsværdi på 4 og en lade med en bevaringsværdi på 3. Disse bygninger indgår ikke i nedrivningsanmeldelsen.

Ansøger begrunder nedrivningsansøgningen med bygningens tekniske tilstand, herunder skimmel, forældede installationer og forfald, samt at ejer ønsker at synliggøre det bagvedliggende gårdrum og de eksisterende bygninger som en del af gadebilledet.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 16. december 2021 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.