logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af et enfamiliehus på ejendommen Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Huset er opført i 1896 og er bevaringsværdigt med en bevaringsværdi på 5 ifølge SAVE-skalaen. 
Ejendommen ligger i den nordvestlige del af Dybbøl, og boligen har tidligere indgået som en del af et mindre fabrikskompleks, som nu er nedrevet. Bygningen ligger en smule tilbagetrukket fra Dybbøl Bygade, og udgør én af de efterhånden få tilbageværende 1800-tals ejendomme langs dette strøg. Mod øst grænser grunden op imod byens idrætsplads og mod vest ligger et mindre parcelhuskvarter.
Huset er opført i historicistisk stil af gule flensborg-teglsten stående på en karakteristisk og fremtrædende rødstenssokkel. Facaden afsluttes af en profileret hovedgesims. 
Bygningen har nyere trævinduer og yderdøre, der er fint tilpasset den oprindelige byggestil. Taget, som er beklædt med bølgeplader i fibercement, fremstår ikke oprindeligt og har et relativt bredt udhæng. Bag tagrenden ses desuden et fint snedkereret sternbræt med en buet profil.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 6. september 2016 kl. 12.00 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.