logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Dyndved Gade 42, 6430 Nordborg

Opdateret 15.09.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Dyndved 42, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Ejendommen består af et mindre stuehus fra 1875, samt en senere tilført tilbygning og carport. Ejendommen er beliggende 150 meter øst for landsbyen Stolbro og er derved beliggende i det åbne land. Beboelsesbygningen fremstår i dæmpet klassicistisk byggestil og er opført med sort sokkel, pudset murværk i en rød nuance og et stråtag, der brydes af en stråtagskvist mod gadesiden. Bygningskroppen er kompakt og velproportioneret samt med en afdæmpet detaljeringsgrad bestående af en trukket gesims langs den oprindelige tagkant. Beboelsesbygningen er ombygget flere steder, hvor blandt andet tagets valm er ændret fra halv- til kvartvalm samt er der foretaget ændringer af murhullerne, hvilket har ændret på bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 13. oktober 2020 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.