logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Egen Møllevej 3, Egen, Nordborg

Opdateret 21.06.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Egen Møllevej 3, Egen, 6430 Nordborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Bygningen er opført som en kompakt bygning med en kvadratisk grundform og et helvalmet stråtag. Frontfacaden fremstår lav og med trukket gesims samt murværk i gule flensborgtegl, hvor gavlenderne er opbygget med bindingsværk. Bygningens bagfacade er udvidet med en mindre gråpudset tilbygning, der fremstår utilpasset og har svækket bygningens grundform og udtryk.

Bygningen ligger nord for Egen mølle og udgjorde oprindeligt en del af nærmiljøet, der i dag er gennemskåret af Nordborgvej. En del af de oprindelige bygninger i området er nedrevet eller markant ombygget og Egen Møllevej 3 ligger i dag uden arkitektonisk sammenhæng med nærmiljøet øvrige bygninger. Bygningen ligger her lettere skjult bag den tilstødende bygning mod syd, der i dag har fælles matrikel og baghave.

Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med, at bygningen har stået tom i en længere periode og er i meget dårlig forfatning.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 1. august 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.