logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 81a, Holm, 6430 Nordborg

Opdateret 26.02.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Møllegade 81a, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Bygningen, der er opført i den historicistiske stilperiode, er udført som en kompakt aftægtsbolig med en lav detaljeringsgrad. Den fremstår gulpudset med en grå sokkel og et halvvalmet tag, som er udført i vingetagsten. Facaderne fremstår med fladbuede stik og omløbende gesimsbånd samt eftermonterede vinduer og ændringer i murværket, der har sløret bygningens oprindelige udtryk. Aftægtsboligen ligger i den vestlige del af landsbyen Holm, hvor matriklen deles med det nyere opført stuehus og en garage. Bygningen markerer sig langs vejforløbet, hvor den er placeret vinkelret foran ejendommens stuehus og derved skaber et halvlukket gårdrum.

Nedrivningsanmodningen begrundes med, at aftægtsbygningen har stået tomt i en længere periode og er i dårlig forfatning. Ejer ønsker at anvende området som et grønt areal. Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 27. marts 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.