logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Ulkebøldam 9, Sønderborg

Opdateret 21.06.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 3 bevaringsværdig bygning på ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Der søges om nedrivning af stuehus, driftsbygning samt en udlænge, der er registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen. Endvidere søges der om nedrivning af yderligere en driftsbygning samt 3 udhuse på samme adresse, hvor disse ikke er registreret som bevaringsværdige.

Det klassicistiske stuehus er opført i år 1870, og fremstår i pudset murværk med hvide rustikhjørner og trukket gesims, der er gennemgående på hele stuehuset samt ejendommens øvrige bygninger. Stuehusets facader fremstår velproportioneret og med taktfaste vinduer og døre, der er udført med buestik samt profilerede sålbænke mod den sydvendte facade. Den sydvendte facade er ligeledes prydet med en centerplaceret frontispice, der gør, at bygningens detaljeringsgrad primært rettes mod den sydvendte gadefacade. Til- og ombygning af stuehuset har sløret bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk og grundform.

Driftsbygningen og udlængen er placeret med nær tilknytning til stuehuset, hvor der dannes et intimt stenbelagt gårdmiljø samt en arkitektonisk helhed med stuehuset, blandt andet farvesætning, mindre frontispicer og gesimsbånd er gennemgående. Driftsbygningernes tag er i dag udført med pandeplader og en høj tagrejsning. Vinduerne i udlængen og driftsbygningerne er udført som støbejernsvinduer med rundbuer, hvor bygningernes trædøre og porte er udført med fladbuer.

Ejendommen Ulkebøldam 9 ligger tilbagetrukket fra gadeforløbet, der i dag består af et højt antal nyere bygninger mod syd og vest, der har sløret den oprindelige struktur og arkitektoniske sammenhæng i nærområdet. Mod nord og øst afgrænses ejendommen af beplantning og Omfartsvejen. Bygningerne ligger her isoleret som en af de oprindelige gårde med en større forhave, der strækker sig fra stuehusets sydvendte facade og ned til vejforløbet ved Ulkebøldam.

Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med, at bygningerne i en længere periode ikke er blevet tilstrækkeligt vedligeholdt og derfor er i dårlig forfatning.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 1. august 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg