logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ny planlægning for sommerhuse og udviklingsområder

Opdateret 26.04.2019

Har du forslag og ideer?

Sønderborg Kommune har mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle til at komme med ideer og forslag til, hvor det kan ske.

Du kan sende dine forslag og bemærkninger skriftligt til: by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Sidste frist er den 20. maj 2019.

Du kan læse mere i vedlagte dokument.

Sønderborg Kommune igangsætter arbejdet med ny planlægning for sommerhuse og udviklingsområder ved at udarbejde et planstrategitillæg for temaet. Vi forventer at offentliggøre et forslag til planstrategitillæg i september 2019.