logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Restaurering af Snogbæk i nærheden af Vester Sottrup på matr.nr. 8, 11, 54, 228 og 250, Snogbæk, Sottrup, og 121, 143, 1027 og 1072b, Sottrup Ejerlav, Sottrup.

Opdateret 21.06.2021

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, giver restaureringstilladelse til et projekt i Snogbæk. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Snogbæk ved delvist genslyngning og udlægning af grus og sten på 5 delstrækninger.