logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Restaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk

Opdateret 16.07.2020

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har udarbejdet et forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Holbæk og Vadebæk ved Sønderborg. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Holbæk og Vadebæk, og forbedre muligheden for at opfylde statens miljømål om God Økologisk Tilstand i vandløbsforekomsten. Der kan kommes med indsigelser m.m. i en 8 ugers periode til og med 10. september 2020.