logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Revurdering med påbud til IE-husdyrbrugene

Opdateret 19.02.2021

Sønderborg Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelserne til ejendommene:

Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
Langbro 2a, 6400 Sønderborg
Nørremark 18, 6400 Sønderborg
Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg
Vester Snogbæk 5, 6400 Sønderborg
Vester Snogbæk 15, 6400 Sønderborg
Gl. Kirkevej 21, 6300 Gråsten
Kværsløkke 18, 6300 Gråsten
Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg
Brandsbølvej 2, 6430 Nordborg
Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg
Bromose 8, 6440 Augustenborg
Bygaden 42, 6440 Augustenborg
Svennesmølle 26, 6370 Sydals

efter § 39 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020. jf. § 41 i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

Revurderingerne er foretaget med henblik på at implementere EU BAT-konklusionerne fra 2017.

I forbindelse med afgørelserne har Sønderborg Kommune vurderet, at ejerne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelig teknologi, og at produktionerne i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

Klagefristen udløber d. 19. marts 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.