logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbrug

Opdateret 13.07.2021

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 på Blans Østermark 9, 6400 Sønderborg, matrikel 117, Snogbæk Sottrup til ændring af svineproduktion med de stillede vilkår.