logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Stærbækvej 4, 6430 Nordborg - Udkast til § 16b miljøtilladelse

Opdateret 05.07.2022

Sønderborg Kommune sender hermed et udkast til en miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b på Stærbækvej 4, 6430 Nordborg i partshøring. De høringsberettigede parter er blevet orienteret særskilt og har en frist til den 11. juli 2022 til at komme med bemærkninger.