logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager.

Opdateret 19.05.2020

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af et privat, rørlagt vandløb på matr. nr. 3a, Broager Ejerlav, Broager. Vandløbet er et tilløb til Elsbæk. Projektet er opstået som led i separat-kloakering af Broager, hvor der etableres et forsinkelsesbassin på samme matrikel. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til og med den 16. juni 2020.