logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav.

Opdateret 05.11.2018

Sønderborg Byråd har den 31. oktober 2018 vedtaget 
lokalplan nr. 2.2-1 for Idrætsanlæg ved Diamanten, 
Fynshav med tilhørende kommuneplantillæg nr. nr. 3 
til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 endeligt. 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at 
etablere to nye boldbaner, et rekreativt område samt 
et regnvandsbassin til overfladevand med en kapacitet 
på ca. 1350 m3 i forbindelse med Kultur- og Idrætscentret 
Diamanten i Fynshav. 

Bemærkninger til lokalplanen har medført en række ændringer 
som du kan læse mere om i det vedlagte indstillingsbilag 
nederst på denne side.  

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en 
lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres 
forhold, der er i strid med planens bestemmelser, 
med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra 
lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens 
§ 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. 
Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens 
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. 
Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed 
eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning 
hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at 
indgive en klage.

Link til lokalplanen

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.