logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedtaget endeligt

Opdateret 10.10.2018

Sønderborg byråd har den 3. oktober 2018 godkendt Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 endeligt. Læs den i dokumentboksen nederst på siden.

I forbindelse med vedtagelsen er listen over punkter, der skal revideres i kommuneplanen tilføjet, at der skal arbejdes med strategisk planlægning for landsbyer, hvis et nyt lovforslag vedtages i Folketinget. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i dokumentet.

Om Vision og Planstrategien

Byrådets Vision og Planstrategi indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i byrådsperioden 2018-2021. Vision og Planstrategi tager udgangspunkt i hele Sønderborg Kommune – med dens unikke position med særegne landskaber, landsbyer, byer og kulturhistorie. Byrådets tre fyrtårnsprojekter er udtryk for, at vi tør satse, prioritere, handle og gennemføre. Samtidig fastholdes grundfortællingen med overskriften: ”Udsigt i verdensklasse”.

Vision og Planstrategi skaber sammenhæng mellem den over­ordnede vision for kommunens udvikling og de fokusområder samt handlinger, der arbejdes med.

Desuden fastlægger planstrategien hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Den kommende revision af Sønderborgs kommuneplan skal være med til at skabe rammerne for, at Byrådets vision og fokusom­råder kan realiseres. Det bliver dermed revisionens hovedfokus.

I planlovens forstand vil kommuneplanrevisionen ske som en fuld revision. Det sker for at kunne arbejde på tværs af alle emner og dermed sikre en helhedsorienteret planlægning. Der vil blive foretaget en vurdering og prioritering af emnerne, så revideringen sker med baggrund i vision og fokusområder. Læs mere i Vision og Planstrategi om emnerne i kommuneplanrevisionen.

Revision af kommuneplanen forventes afsluttet inden udgangen af 2019.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra planstrategiens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om planstrategiens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planstrategiens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.