logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

VVM screening - regulering af drænledning ved Nejs Bjerg med nyt udløb på matr. nr. 1466 og 1448, Broager Ejerlav, Broager, og 39, Skodsbøl, Broager.

Opdateret 18.05.2020

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en intern ansøgning fra Projekt og Anlæg, om VVM-screening af en regulering af et rørlagt vandløb ved Broager. Kommunen har foretaget en screening af projektet, og vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt.  Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 15. juni 2020.