Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til kortvarigt opstilling af en beboelsesvogn på Ingolf Nielsens Vej 23E, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille en fritstående beboelsesvogn i en kortvarig periode på matr.nr. 10 Kær, Ulkebøl, der ligger Ingolf Nielsens Vej 23E, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00