Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra lagerhal til hestestald på Sandbjergvej 2, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse af en 321 m2 lagerhal til hestestald på ejendommen matr.nr. 9 Stovgård, Dybbøl, der ligger Sandbjergvej 2, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00