Afgørelse

Landzonetilladelse til at arealoverføre 297 m2 fra matrikel nummer 383a Notmarkskov, Notmark og 112 m2 fra vejlitra 7000e smst. til ejendommen med matr.nr. 424, Notmarkskov, Notmark der ligger på Svinget 18 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at arealoverføre til ejendommen matr.nr. 424, Notmarkskov, Notmark der ligger på Svinget 18 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Klagefrist

Område

6440, Augustenborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00