Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 5 Stolbro, Egen der ligger på Lillemadevej 9, 6430 Nordborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til cirka 500 m2 på ejendommen matr.nr. 5 Stolbro, Egen der ligger på Lillemadevej 9, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00