Afgørelse

Landzonetilladelse til genopførelse af en ladebygning på Sottrupskov 27, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at genopføre en ladebygning på 98 m2 på ejendommen matr.nr. 1083 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Sottrupskov 25 - 27, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00