Afgørelse

Landzonetilladelse til lagerhal på Augustenborg Yachthavn, Langdel 6A, 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lagerhal på 66 m² og en overdækning på 20 m² på ejendommen matr.nr. 56 Vollerup under Augustenborg, der ligger på Langdel 6A, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6440, Augustenborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00