logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

LIFE-projekt - ederfuglen

Sønderborg Kommune deltager i projektet Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre levevilkårene for kystfugle i den vestlige del af Østersøen. I vores område fokuserer vi på ederfuglen.
Opdateret 15.05.2020

Ederfuglen

Deltag i vores spørgeskemaundersøgelse "Evaluering af Better BirdLIFE".

Sønderborg Kommune deltager i projektet Better BirdLIFE sammen med ni andre partnere, som har til formål at forbedre levevilkårene for kystfugle i den vestlige del af Østersøen.

Ederfugle og muslinger

Ederfuglen er 53-60 cm lang og har et vingefanget 80-108 cm. Den vejer 1200-2800 gram.

Ederfuglen æder især muslinger, snegle og krebsdyr, men kan også tage fisk. Den søger som regel sin føde i lavvandede områder, men kan dykke ned til 20 meters dybde. Muslingerne, der især er blåmuslinger, sluges hele, og skallerne males i stykker i kråsen.

En Ederfugl kan på et døgn æde lige så meget, som den selv vejer.

Hvad gør vi?

For at hjælpe bestanden af ederfugle i vores område, laver vi stenrev, som giver muslingerne mulighed for at etablere stabile bestande.

De nye stenrev er således med til at forbedre bevaringsstatus for fuglene, da de giver gode muligheder for at søge føde.

En udbygning af ederfuglens fourageringsmuligheder på Bredegrund og i den østligste ende af F64 på Helts Banke vil have positiv betydning for edderfuglens bevaringsstatus i F64. Fuglene migrerer mellem områderne.