logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Anne-Mette Høeg Christensen

Opdateret 01.08.2021

flersprogspædagog

Afdeling:

Flersprogsteam

Email:

amch@sonderborg.dk

Telefon:

22 15 27 07

Mobil:

22 15 27 07


Opgaver

STILLINGSBESKRIVELSE FOR FLERSPROGSPÆDAGOG Koordineringen af opgaverne foregår i samarbejde med de pædagogiske ledere. ARBEJDER I DAGTILBUDDENE • Igangsætter og følger op på sprogprojekter i samarbejde med institutionens pædagoger • Kan foretage sprogvurderinger i samarbejde med institutionens personale • Giver sidemandsoplæring • Iagttager og vurderer tosprogede børns kompetencer VEJLEDER • Øger kvaliteten af sprogarbejdet • Rådgiver pædagoger i institutionen • Deltager i udfærdigelse af læreplaner for børn under fokuseret indsats • Kan udarbejder handleplaner i samarbejde med institutionens pædagoger • Er rollemodel • Udvikler og rådgiver omkring sprogstimuleringsmaterialer • Vejlede i dagplejen FLERSPROGSPÆDAGOG • Formidler modersmålets betydning • Værktøjskassen DELTAGER I FORÆLDRESAMARBEJDET • Kan deltager i vejledning af- og samtaler med forældrene FOKUS PÅ HELE TOSPROGSOMRÅDET • Arbejde med den inkluderende tankegang og være med til at sikre et læringsmiljø, de

Kompetencer

Ikke angivet