logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Annette Sølbæk Bjørngaard

Opdateret 27.03.2020

Socialfaglig rådgiver.

Intet billede

Afdeling:

Turisme og Landdistrikter

Email:

asbj@sonderborg.dk

Telefon:

Mobil:


Opgaver

Socialfaglig rådgiver indenfor udviklingshæmmede, sentudviklede, fysisk handicappede og senhjerneskadede. Socialfaglig Rådgiver, handicapteamet, med myndighedsfunktion ift. støtte efter Serviceloven, hvor der foretages funktionsudredning, handleplaner jf. Servicelovens § 141 samt visitationer/bevillinger i forhold til nedenstående: • Afløsning og aflastning ved pasning af syge pårørende §84 • Socialpædagogisk støtte §85 • Ledsageordning §97 • Kontaktperson til døvblinde §98 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter §102 • Beskyttet beskæftigelse §103 • Samværs- og aktivitetstilbud §104 • Botilbud i almen bolig §105 • Midlertidige botilbud §107 • Længerevarende botilbud §108 • Botildelingsteam/ visitationen • hjerneskadeteam Telefontid man -fre fra kl. 8.00 -9.00. 8872 5100 og 2790 5100. Derudover vagttelefon alle hverdage fra 13.00-14.00 på 2790 4340

Kompetencer

Ikke angivet