logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bente Thomsen

Opdateret 17.10.2020

Psykolog

Afdeling:

PPR-enheden

Email:

bth3@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 53 30

Mobil:

27 90 53 30


Opgaver

Er indtil marts 2022 tilknyttet med 1/3 af fuldtid til udvikling af Satspuljeprojektet "Fremskudt Funktion". Har PPR-opgaver i de resterende 2/3 af fuldtidsstillingen. Betjener hele B-linjen, herunder K-klasserne på specialskolen Kløverskolen. Er herudover tilknyttet udskolingen 7.-9.klasse på Broager skole samt Egernsund Børnehus som PPR-psykolog.

Kompetencer

Cand.psych. aut.