logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Gert Hansen

Opdateret 05.12.2021

Miljømedarbejder

Afdeling:

Erhverv & Affald

Email:

glha@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 58 11

Mobil:

27 90 58 11


Opgaver

Myndighed på miljølovgivningen i forhold til industrivirksomheder. Støjgenesager. Tilsyn på industrivirksomheder. Screening af erhvervssager og byggesager. Luft, lugt, støj, kemikalier, spildevand, affald, renere teknologi.

Kompetencer

Miljø,Erhvervsservice,Støjgener,Tilsyn med virksomheder/landbrug,Screening,Erhvervsaffald,Virksomhedsspildevand,Klagesager - lugt