logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grethe Karlsen

Opdateret 27.02.2022

teknisk assistent

Afdeling:

Projekt & Anlæg

Email:

gkar@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 55 88

Mobil:


Opgaver

Screening af byggesager - Udstykningssager - Vejregister i Vejman - Register over offentlige og private fællesveje og stier - kommunevej eller privat vej - nedlæggelse af offentlige veje og private fællesveje - vedligeholdelse /drift private fællesveje - trafiktællinger - trafik - Behandling af ansøgning om etablering eller ændring overkørsler/adgange (ikke erhverv) og kun postnumrene 6430, 6440, 6470 og 6400 på Als udenfor byområde . Nøgleord for lettere personsøgning: udstykningssager - private fællesveje - ny adgang - ny overkørsel / adgang - udvidelse af overkørsel / adgang

Kompetencer

Veje og stier,Trafik,Sagsbehandling,Acadre,Vejvedligeholdelse