logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Inge Vestergaard

Opdateret 23.01.2021

Klinisk diætist/Sundhedsvejleder

Afdeling:

Sundhedscentret Forebyggelsesenheden

Email:

ives@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 62 88

Mobil:

27 90 62 88


Opgaver

Sundhedsvejledere har ansvar for gennemførelse af opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens § 119. - Varetagelse af forebyggelsesindsatser både Individuelle vejledningsforløb og gruppebaserede undervisningsopgaver. - Koordinator på borgerens forløb, herunder afholdelse af individuelle start- og opfølgningssamtaler. - Formidlingsopgaver, herunder undervisnings- og informationsopgaver internt/eksternt

Kompetencer

Klinisk diætist